Pełna księgowość

osoba siedząca przy biurku

Oferujemy prowadzenie pełnej księgowości, która jest  obowiązkowa dla spółek z o.o. oraz spółek komandytowych, które obsługujemy, ale także wszystkich firm przekraczających limit 2 milionów euro przychodu w minionym roku podatkowym. Ewidencji zdarzeń gospodarczych dokonujemy w księgach rachunkowych. Dają one pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

W zakres naszych obowiązków w ramach obsługi pełnej księgowości wchodzą między innymi następujące zadania:

  • prowadzenie dziennika księgi głównej, oraz ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald,
  • sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych,
  • aktualizowanie na bieżąco wykazów aktywów i pasywów w firmie.

Czy można samodzielnie prowadzić księgi handlowe?

Pełną księgowość nazywa się również potocznie księgami handlowymi lub rachunkowymi. Ich prowadzenie to czasochłonne zadanie. Ponadto jest skomplikowanym sposobem rozliczania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla kogoś, kto nie ma odpowiedniej oraz aktualnej wiedzy w dziedzinie rachunkowości, a także księgowości.

Jako wykwalifikowani w tym zakresie specjaliści zajmiemy się jednak wszystkimi zobowiązaniami, wynikającymi z obsługi ksiąg rachunkowych. W tym czasie ty będziesz mógł skupić się między innymi na rozwoju swojej marki i pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Zadbamy o prawidłowość zapisów w księgach, terminowe sporządzanie wymaganych dokumentów, jak również regulowanie wszelkich należności dla urzędu skarbowego. Z nami zachowasz przejrzystość finansów przedsiębiorstwa.