Księgowość uproszczona

obliczanie na kartce

Biuro rachunkowe eBuchalter ze Stargardu świadczy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości dla osób fizycznych, spółek cywilnych oraz spółek jawnych. Uproszczona księgowość dla firm jest doskonałym rozwiązaniem dla podmiotów i najczęściej wybieraną formą rozliczenia z urzędem skarbowym. Jest to znacznie prostsza forma prowadzenia księgowości w porównaniu z pełną księgowością, co wpływa na większą swobodę prowadzenia działalności. Nadal jednak wymagana jest rzetelność i systematyczność oraz znajomość przepisów prawa, przez co zdecydowanie lepiej powierzyć ten obowiązek profesjonalistom. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach księgowości uproszczonej firmy mogą rozliczać się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zajmiemy się nie tylko ewidencjonowaniem wszystkich operacji finansowych, ale również obliczymy podstawę opodatkowania, czyli przychody pomniejszone o koszty.

Do naszych zadań należy również rozliczanie podatku dochodowego z urzędem skarbowym w określonych przepisami terminach.

Przedsiębiorcy mają do wyboru dwa rodzaje opodatkowania, jeśli zdecydują się na prowadzenie PKPiR:

  • podatek liniowy – stała stawka podatku, wynosi 19%,
  • podatek progresywny – 12% przy dochodzie do 120.000 złotych i 32% przy dochodzie powyżej 120.000 złotych.

 

Ryczałt ewidencjonowany

Inną formą opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przy księgowości uproszczonej jest ryczałt ewidencjonowany. Jego stawki wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, a opłata podatku według konkretnej zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Co ważne, w przypadku ryczałtu nie ma potrzeby ewidencjonowania kosztów, ponieważ podatek dotyczy wyłącznie przychodów.

Z omawianej formy opodatkowania nie mogą jednak korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Warunkiem do jej zastosowania jest przychód, który nie przekroczy w poprzednim roku równowartości 250 000 euro w złotówkach. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i wszystkich wspólników działających w ramach spółki.