Kadry i płace

obliczanie statystyk na kalkulatorze

Zapewniamy usługi związane z obsługą kadr i płac w Twojej firmie. Zajmujemy się nie tylko bieżącymi sprawami pracowników, ale też kontaktem i przesyłaniem dokumentów do ZUS-u, US, GUS-u oraz PFRON. Również w tym zakresie bardzo ważna jest systematyczność, terminowość, dokładność. Jesteśmy w stanie ci to wszystko zagwarantować.

Dobrze znamy zasady sporządzania między innymi akt pracowników, a w związku z tym także przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z RODO. Wspieramy przedsiębiorców w sprawach administracyjnych, aby nie byli narażeni na negatywne konsekwencje popełnionych błędów merytorycznych lub wynikających z niedochowania wyznaczonych terminów. Gwarantujemy, że z naszych działań będziesz zadowolony nie tylko ty, ale również osoby zatrudnione w twojej firmie.

Co obejmuje obsługa spraw kadrowo-płacowych?

W ramach obsługi spraw kadrowo-płacowych usługi świadczymy zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw, a także spółek z o.o. i komandytowych, bez względu na liczbę zatrudnionych osób. Zajmujemy się między innymi:

  • prowadzeniem akt personalnych pracowników,
  • naliczaniem dni urlopowych,
  • wystawianiem dokumentów kadrowych, np. świadectw pracy,
  • zgłoszeniami i wyrejestrowaniami pracowników w ZUS-ie,
  • rozliczaniem składek z ZUS-em,
  • odprowadzaniem zaliczek pobranych na podatek dochodowy,
  • sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych w formie deklaracji dla osób zatrudnionych,
  • przygotowywaniem umów o pracę i cywilnoprawnych,
  • naliczaniem wynagrodzeń oraz premii,
  • tworzeniem listy płac.

To jedynie część zadań, które należą do naszych obowiązków. Każdorazowo ich zakres ustalamy indywidualnie z partnerami, ponieważ chcemy jak najlepiej sprostać ich potrzebom. Serdecznie zachęcamy do podjęcia z nami współpracy.