Estoński CIT — Stargard

Rozliczamy estoński CIT w Stargardzie. (estoński CIT pozwala przede wszystkim płacić mniejsze podatki oparte o zryczałtowaną stawkę podatkową 20%). Jest to forma opodatkowania, która umożliwia odroczenie podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku i zminimalizowanie rozliczeń z US. Estoński CIT pozwala także obniżyć efektywną stawkę podatkową co czyni ją szczególnie korzystną w obliczu zmian w „Polskim Ładzie” lub tradycyjnej wypłaty zysku w formie dywidendy. Dodatkową zaletą jest prostota i przejrzystość tego systemu co jest ważne szczególnie na początkowym etapie rozwoju firmy.

Dla kogo jest estoński PIT?

Estoński PIT to forma rozliczenia dla podmiotów, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, prostej spółki akcyjnej;
  • spełniają wymogi dotyczące pochodzenia przychodów spółki i zatrudnienia pracowników;
  • ich udziałowcami, akcjonariuszami i współwłaścicielami są tylko osoby fizyczne;
  • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
  • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w odpowiednim terminie;
  • nie mają określonego w prawie typu udziałów (m.in. w kapitale innej spółki).

Nie wiesz, czy możesz rozliczać się poprzez estoński PIT? Skontaktuj się z nami. Prowadzimy rozliczenia podatkowe dla różnych podmiotów. Sprawdzimy, czy spełniasz wymogi dotyczące tej formy. Jeśli tak, przygotujemy niezbędne formalności i zadbamy o prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli nie, zaproponujemy rozwiązania, z których będziesz mógł skorzystać.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących współpracy.