Split payment czyli co to właściwie jest?

strzałki

Na czym polega „split payment”?

W skrócie oznacza on możliwość osobnej zapłaty kwoty należności głównej (netto) oraz kwoty vat ( na specjalne konto bankowe).

Od kiedy ten mechanizm wchodzi?

Od 1 lipca 2018r. jednak jest on dobrowolny.

Kto może korzystać z tego rozwiązania?

Mechanizm jest dla wszystkich przedsiębiorców, w tym też „nievatowców”

Kiedy warto skorzystać z takiego rozwiązania?

Warto skorzystać w tego rozwiązania, gdy nabywamy towary wrażliwe (towary wymienione w załączniku nr 13 do u.p.t.u.) i nie mamy zaufania do naszego kontrahenta lub istnieje podejrzenie możliwości wyłudzenia podatku VAT.

Co zrobić, gdy chcę skorzystać z split payment?

Trzeba użyć tzw. "komunikatu przelewu" a następnie wypełnić:

  • NIP kontrahenta
  • numer faktury
  • kwotę brutto
  • kwotę VAT

Co zrobić, gdy nasz partner biznesowy chce wykorzystać split payment?

W takiej sytuacji otrzymamy na nasz rachunek tylko kwotę netto a wartość VAT trafi na specjalne konto techniczne vat w banku, w którym mamy rachunek. Pieniądze z tego „subkonta” będziemy mogli wykorzystać jedynie do zapłaty zobowiązania z deklaracji vat lub płacąc vat przy użyciu split payment. Jeżeli będziemy chcieli przelać te pieniądze na konto firmowe należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym. Termin oczekiwania na wnioskowane pieniądze to 60 dni.

Jakie są korzyści ze stosowania tego mechanizmu?

Niestety korzyści, które można uzyskać nie są zbyt atrakcyjne. Należą do nich.

  1. Zwolnienie z solidarnej odpowiedzialności z ograniczeniem (patrz pytanie, kiedy warto stosować split payment)
  2. Płacenie na osobny rachunek VAT chroni od sankcji podatkowej (nie chroni całkowicie lecz zmniejsza ryzyko)
  3. Ograniczenie stosowania podwyższonych odsetek przy zaległościach podatkowych VAT
  4. Obniżony podatek w przypadku szybszej płatności (przy 100.000 zł VAT i 10 dniach szybszej płatności, daje to kwotę niewiele większą niż 50zł)